Touhy musí člověk mít, pohánějí ho dopředu, míní Jan Täubel

Komisařem Federace klubů historických vozidel pro Oldtimer Bohemia Rally 2010 v Mladé Boleslavi byl jmenován Jan Täubel.

Jaké jsou vaše povinnosti a starosti v roli komisaře Federace klubů historických vozidel při mladoboleslavské Oldtimer Bohemia Rally 2010?

„Na akce pod patronací FIVA kategorie A jsou vysíláni dva pozorovatelé-stewardi. Oba mají za povinnost totéž. Dohlížet a referovat o tom, zda vše probíhá podle pravidel FIVA , a to od přípravy akce, informovanosti účastníků, péče o ně před i v průběhu akce, kvality tiskových podkladů, přesnosti, kvality a důvěryhodnosti měření časů, vyhodnocování zkoušek a zpracování výsledků. Pozorovatel FIVA referuje přímo FIVA, která ho delegovala. Pozorovatel národní autority FIVA , tedy FKHV má jednak dělat doprovod, asistenta a tlumočníka pozorovateli FIVA a za druhé referuje FKHV o kvalitě soutěže tak, aby bylo možno napříště udělit či odebrat statut FIVA kategorie A nebo B. U soutěží kategorie B je jenom pozorovatel národní autority, jehož povinnosti jsou totožné s kategorií A.“

Spatřujete v místech konání (město automobilů Mladá Boleslav, zámek Loučeň, pohádkové město Jičín) Oldtimer Bohemia Rally 2010 nějaké zajímavosti či zvláštnosti?

„Pořadatel má unikátní podmínky využít kulis jednoho z měst s nejstarší tradicí automobilové a motocyklové výroby přetrvávající bez přerušení více než 110 let. Navíc města s nádherným okolím, kde se dají stavět zajímavé tratě po léta, aniž by se pořadatel musel opakovat. Věřím, že se podaří založit novou tradici a soutěž udržet v kalendáři FIVA na nejvyšší mezinárodní úrovni, i když konkurence je obrovská a každý víkend se koná u nás i v Evropě desítky podniků malých i velkých.“

V čem vy osobně vidíte význam setkávání milovníků starých automobilů?

„Milovníci starých vozidel se rekrutují z několika skupin lidí. Původně to byli převážně renovátoři, moje žena jim říká šroubečkové, kteří vše dělali vlastníma rukama a vzájemnou výpomocí. Se změnou ekonomického a společenského prostředí se mezi majiteli veteránů objevují stále častěji lidé, kteří si svoje vozidla sami nerenovují a často ani neudržují, ale kteří si to zaplatí. Ve většině případů to je ku prospěchu věci. Díky tomu vzniklo svébytné ekonomické odvětví, které se renovacemi, údržbou a obchodováním s veterány zabývá profesionálně a pomáhá tak udržovat řemesla, jinak odsouzená k zániku. Je to celospolečensky prospěšné, silné hnutí.

Vlastníte také nějakého automobilového veterána a máte nějakou osobní touhu či přání?

„Touhy člověk mít musí, ty ho pohánějí dopředu. Ty původní touhy mít to nebo ono auto či motocykl, se s rostoucím věkem mění na snahu udržet, co mám, v provozuschopném stavu a co možno nejvíc se s vozidly svézt, užít si krásné chvíle s přáteli na soutěžích, výletech a vyjížďkách. Mám v tuto chvíli čtyři pojízdná vozidla – Aero 500 a Aero1000, motocykl Ariel 500 OHV a soupravu Phelon & Moore z roku 1917 původně sloužící za 1. války u britského letectva, jejíž jsem třetím majitelem. V zásobníku práce mám ještě druhý Ariel 557 SV a Škoda 430 pic up Normandie.“

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>